OKOŁOOPERACYJNA PROFILAKTYKA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA – pisane kolorem – PRZEDSPRZEDAŻ

68 

Elżbieta Nowacka

Beata Rzewuska, Ewa Kucewicz-Czech, Wojciech Smykiewicz, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Marcin Tyrakowski, Radosław Chutkowski, Bartłomiej Wódarski 

Opracowanie zgodne ze Stanowiskiem Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wyd. 1, format 14,5 × 21,3 cm, ok. 100 stron, 20 algorytmów, 40 tabel, oprawa spiralowana

ISBN 978-83-951327-5-9

PRZEDSPRZEDAŻ

Planowany termin publikacji 10 marca 2020 r.

OKOŁOOPERACYJNA PROFILAKTYKA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA – pisane kolorem – PRZEDSPRZEDAŻ

68