PROFIL NAUKOWY

Wydawnictwo Makmed publikuje monografie oraz prace zbiorowe pod redakcją naukową polskich i zagranicznych autorów. Publikacje ukazują się w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Przez ponad 15 lat opracowaliśmy blisko 50 ważnych publikacji naukowo-dydaktycznych.

Podstawowym obszarem zainteresowania wydawcy jest medycyna, ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnych dziedzin lekarskich i pielęgniarstwa. W naszym dorobku znajduje się kilka publikacji książkowych z innych dziedzin, takich jak socjologia i pedagogika.

Możliwość publikowania monografii naukowych w naszym wydawnictwie, z uwzględnieniem odpowiedniego doboru Autorów i Recenzentów, zapewnia rozwój naukowy na każdym szczeblu drogi zawodowej: od etapu magisterium do uzyskania tytułów naukowych doktora, doktora habilitowanego i profesora zwyczajnego, jak również w powiększaniu dorobku naukowego wyższych uczelni.

W naszej działalności koncentrujemy się na tych zagadnieniach, które mogą mieć zastosowanie w praktyce zawodowej i podnosić jej jakość na wyższy poziom.

Książki przez nas wydawane posiadają liczną reprezentację w cytowanym piśmiennictwie.

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej trzy monografie zostały przetłumaczone i wydane przez nas w języku angielskim i rosyjskim. Są to: “Antibiotic therapy in the issues of nosocomial infection” – Zbigniew Rybicki, ISBN 978-83-943459-3-8, Lublin 2016; “Интенсивное лечение взрослых пациентов” – Zbigniew Rybicki, ISBN 978-83-927780-6-6, Lublin 2012 oraz „Антибиотикотерапия в проблематике госпитальных инфекций” – Zbigniew Rybicki, ISBN 978-83-938049-4-8, Lublin 2014. Recenzentami i redaktorami naukowymi tych wydań byli wybitni specjaliści w swoich dziedzinach w obszarze anglo- i rosyjsko-języcznym, profesorowie Jean-Louis Vincent, Jurij S. Polushin, Ulbolgan Fesenko, Volodymir Fesenko i Roman Kozlov.