Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

WENTYLACJA DOMOWA – ZAPOWIEDŹ

Zbigniew Szkulmowski

Wyd. 1, format 11,6 × 19,2 cm, około 400 stron, oprawa miękka

ISBN 978-83-945573-6-2

 

Książka jest w trakcie powstawania. Termin publikacji zostanie podany natychmiast po otrzymaniu kompletu materiałów przez nasze wydawnictwo

 

86 zł

ZAMÓW

Część I. Założenia teoretyczne

Wprowadzenie do wentylacji domowej • Chorzy inwazyjni i nieinwazyjni • Hipowentylacja pęcherzykowa w poszczególnych stanach chorobowych • Fizjopatologia hipowentylacji pęcherzykowej • Mechanizm skuteczności wentylacji nieinwazyjnej • Efekty wentylacji długoterminowej

Część II. Kwalifikacja chorych do programu wentylacji długoterminowej

Kwalifikacja chorego inwazyjnego • Kwalifikacja chorego nieinwazyjnego • Sposób przeprowadzenia kwalifikacji • Szkolenie opiekunów • Ocena możliwości włączenia chorego do programu wentylacji domowej

Część III. Wdrażanie chorych do wentylacji

Chory inwazyjny • Chory nieinwazyjny • Adaptacja chorego do wentylacji nieinwazyjnej • Synchronizacja chorego z respiratorem • Synchronizacja chorego wentylowanego nieinwazyjnie • Tlenoterapia w czasie wentylacji domowej • Nawilżanie powietrza wdechowego

Część IV. Prowadzenie chorych

Ramy organizacyjne opieki nad chorym wentylowanym w domu • Szczególne problemy opieki w stanach chorobowych • Wentylacja ustnikowa • Monitorowanie wentylacji domowej

Część V. Sprzęt stosowany w wentylacji domowej

Respiratory • Rurki tracheotomijne • Maski, ustniki, hełmy • Układy respiratora, filtry, cewniki • Ssaki • Pulsooksymetry • Koflatory • Wyposażenie członków zespołu medycznego

Część VI. Opieka pielęgniarska nad chorym wentylowanym w domu

Część VII. Fizjoterapia w wentylacji długoterminowej

Część VIII. Szczególne problemy wentylacji długoterminowej

Zmiana sposobu wentylacji • Konieczność hospitalizacji chorego • Transport chorego wentylowanego • Opieka psychologiczna nad chorym i jego opiekunami • Problemy opiekuńcze • Komunikacja z chorym wentylowanym • Opieka nad chorymi w przypadku klęsk żywiołowych

Część IX. Systemy organizacyjne wentylacji domowej w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Polsce

Europa • Stany Zjednoczone • Polska

Część X. Historia wentylacji długoterminowej

Rozwój wentylacji mechanicznej • Epidemia poliomyelitis i rozwój wentylacji domowej w Europie i Stanach Zjednoczonych • Wentylacja domowa w Polsce