Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

RESPIRATORY. Przewodnik kliniczny

Yuan Lei

redakcja naukowa Tomasz Łazowski

Wyd. 1 polskie, format 11,6 × 19,2 cm, około 424 strony, oprawa miękka

ISBN 978-83-945573-8-6

Oryginalne wydanie publikacji uzyskało właśnie nagrodę Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego

jako najczęściej cytowana książka w dziedzinie anestezjologii!

 

 

98 zł

ZAMÓW

Świadomy zapotrzebowania, napisałem niniejszą książkę, głównie dla klinicystów zaangażowanych w terapię wentylacją mechaniczną, by jasno i metodycznie wytłumaczyć zasady obsługi, budowę, warunki wymagane do obsługi oraz główne funkcje respiratorów, niezależnie od firmy i modelu. Starałem się, by treść była zrozumiała, wzbogacona pełnym nazewnictwem i wieloma rycinami.

Po przeczytaniu całej książki, czytelnik powinien mieć jasne i dogłębne rozeznanie co do systemów wentylacyjnych wspomagających wentylację dodatnim ciśnieniem.

Jestem przeszczęśliwy, że książka właśnie ukazuje się w Polsce. Mam nadzieję, że każdy polski Czytelnik uzyska prostą, zrozumiałą i rzeczywistą pomoc w rozwiązywaniu problemów w codziennej praktyce klinicznej.

Dr Yuan Lei

 

Wedle założeń Autora, podręcznik „Respiratory. Przewodnik kliniczny” nie jest kolejną publikacją traktującą o klinicznym zastosowaniu wentylacji mechanicznej, lecz książką o sprzęcie wykorzystywanym do wentylacji mechanicznej.

Nie omawia technicznych szczegółów budowy zaworów proporcjonalnych, a jedynie opisuje sposób ich funkcjonowania. Zawiera praktyczną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu respiratorów w aspekcie prowadzenia wentylacji.

Proponowany przez Autora sposób podziału trybów wentylacji mógłby stanowić
zaczątek ogólnokrajowej dyskusji nad ujednoliceniem nazewnictwa w obszarze wentylacji mechanicznej.

 Dr hab. Tomasz Łazowski

SPIS TREŚCI

Słownik skrótów angielsko-polski

Podstawowe terminy wentylacyjne i ich definicje

R1. Wprowadzenie • Co to jest wentylacja mechaniczna • Jaka wiedza jest potrzebna do prowadzenia wentylacji mechanicznej • Dlaczego klinicysta powinien znać się na sprzęcie • Uwagi dotyczące tej książki

R2. Podstawowe pojęcia • Wprowadzenie • Ciśnienie i gradient ciśnienia • Objętość • Czas • Przepływ • Opór • Podatność • Stała czasowa

R3. Wentylacja płuc spontaniczna i mechaniczna • Wprowadzenie • Anatomia i fizjologia wentylacji • Wentylacja mechaniczna

R4. Pojęcie system wentylacyjnego • Wstęp • Jak jest generowana zmienna Pao • Pojęcie systemu wentylacyjnego • Wymagane warunki

R5. Budowa systemu wentylacyjnego • Wstęp • Przejście gazu przez system wentylacyjny • Analiza poszczególnych części systemu

R6. Nawilżanie, nebulizacja i filtrowanie gazów • Wstęp • Sztuczne nawilżanie • Nebulizacja in-line • Filtrowanie gazów oddechowych

R7. Podstawowe zmienne i typy oddechu • Wstęp • Podstawowe zmienne • Od zmiennych do oddechów mechanicznych

R8. Tryby wentylacji mechanicznej • Tryby wentylacji w ogólnym ujęciu • Tryby wentylacji adaptacyjnej • Tryby wentylacji z dwufazowym ciśnieniem dodatnim • Jak wybrać odpowiedni tryb wentylacji

R9. Parametry kontroli wentylacji • Zasady ogólne • Popularne poszczególne parametry kontroli

R10. Funkcje specjalne • Wstęp • Oczekiwanie • Westchnienie • Okresowe wzbogacanie w tlen • Wentylacja bezdechu i wentylacja zabezpieczająca • Kompensacja oporu rurki

R11. Monitorowanie respiratora • Wstęp • Zasady ogólne monitorowania • Układ monitorujący respiratora • Warunki wymagane dla monitorowania respiratora • Prezentacja wyników monitorowania • Popularne parametry monitorowania ciśnienia • Popularne parametry monitorowania przepływu • Popularne parametry monitorowania objętości • Popularne parametry monitorowania związane z czasem • Stężenie tlenu

R12. Alarmy i mechanizmy zabezpieczające • Wstęp • System alarmów respiratora • Alarm prawdziwy czy fałszywy • Częste alarmy respiratora • Reakcja na alarmy respiratora • Oddychanie powietrzem otaczającym • Notowanie zdarzeń

R13. Rozwiązywanie problemów i raportowanie błędów • Wstęp • Problemy związane z wentylacją mechaniczną w ogólnym zarysie • Postępowanie w nagłej sytuacji • Rozwiązywanie częstych problemów ze sprzętem • Raportowanie błędów