Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

PODSTAWY ANESTEZJOLOGII

Tim Smith, Colin Pinnock, Ted Lin

redakcja naukowa Andrzej Kański

Wyd. 1 polskie, format 18,8 × 24,6 cm, 932 strony, papier kredowy, oprawa miękka

DB Publishing

ISBN 978-83-625260-5-5

348 zł

ZAMÓW

Podręcznik „Podstawy anestezjologii” jest powszechnie uważany za „złoty standard” dla osób przystępujących do europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii. Wiele pytań każdej sesji egzaminacyjnej jest konstruowanych na podstawie tej książki.

W „Podstawach anestezjologii” omówiono wiele aktualnych zagadnień praktycznych związanych ze znieczuleniem. Znakomity dobór tematów oraz ich nowoczesne ujęcie sprawiają, że podręcznik jest obfitym źródłem wiedzy dla każdego anestezjologa.

O sukcesie podręcznika decyduje także jego piękna szata graficzna. Liczne tabele, kolorowe ilustracje, przejrzyste wypunktowania i podsumowania najważniejszych informacji sprawiają, że nawet trudne zagadnienia stają się czytelne i zrozumiałe.

Prof. dr hab. Andrzej Kański

SPIS ROZDZIAŁÓW

CZĘŚĆ I ANESTEZJOLOGIA KLINICZNA

Postępowanie przedoperacyjne • Indukcja znieczulenia • Postępowanie śródoperacyjne • Opieka pooperacyjna • Problemy anestezjologiczne związane ze stanem pacjenta • Uraz chirurgiczny • Anestezja i analgezja regionalna • Zasady resuscytacji • Ciężkie urazy • Anatomia kliniczna

CZĘŚĆ IIFIZJOLOGIA

Fizjologia komórki • Płyny ustrojowe • Hematologia i immunologia • Fizjologia komórki mięśniowej • Fizjologia serca • Fizjologia układu krążenia • Fizjologia nerek • Fizjologia oddychania • Fizjologia bólu • Fizjologia przewodu pokarmowego • Przemiana materii i regulacja temperatury • Endokrynologia • Fizjologia ciąży • Fizjologia płodu i noworodka

CZĘŚĆ IIIFARMAKOLOGIA

Chemia fizyczna • Farmakodynamika • Farmakokinetyka • Mechanizmy działania leków • Anestetyki wziewne • Leki nasenne i anestetyki dożylne • Leki przeciwbólowe • Środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe • Środki miejscowo znieczulające • Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego • Farmakologia układu autonomicznego • Farmakologia leków sercowo-naczyniowych • Farmakologia układu oddechowego • Farmakologia układu wydzielania wewnętrznego • Farmakologia układu trawiennego • Płynoterapia • Farmakologia układu krzepnięcia • Terapia przeciwdrobnoustrojowa • Badania kliniczne: projektowanie i ocena

CZĘŚĆ IV FIZYKA, POMIARY KLINICZNE I STATYSTYKA

Fizyka • Pomiary kliniczne • Sprzęt anestezjologiczny • Podstawy statystyki