Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

PIELĘGNIARSTWO W PODST. OPIECE ZDROW. T. I – 2 WYDANIE

Dorota Kilańska (red.)

Wyd. 2, format B5, 304 strony, oprawa miękka

ISBN 978-83-924475-6-6

Wysyłka 4 kwietnia 2018 r.

52 zł

ZAMÓW
Kategoria: Tagi: ,

Inicjatywa przygotowania podręcznika z zakresu POZ dla pielęgniarek wydaje się niezwykle cenna i potrzebna. Tutaj bowiem, w POZ, dokonują się i dokonywać będą podstawowe działania na rzecz poprawy zdrowia jednostek, grup społecznych, grup wiekowych (np.: dzieci, pracowników, ludzi w podeszłym wieku). Opracowanie podręcznika pomocnego w przygotowaniu kadr pielęgniarskich do pracy w POZ i ułatwiającego realizację zadań przez pielęgniarki już zatrudnione jest niezwykle istotne i zasługuje na poparcie. Gratuluję inicjatywy i podziwiam wysiłek włożony w przygotowanie tej publikacji.

 

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

 

Ogólne ramy programowe przedmiotu „Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne“, którego nauczaniu dedykowany jest ten podręcznik, obejmują następujące zagadnienia:

‒ struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej;

‒ zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej;

‒ rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny oraz społeczności lokalnej;

‒ planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, nauki i pracy;

‒ udział pielęgniarki w realizowaniu zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.

Podręcznik wyczerpuje w całości tę tematykę. Redaktor i Autorzy sprostali wyzwaniom dydaktycznym współczesnego pielęgniarstwa, we właściwych proporcjach prezentując obszerną, interdyscyplinarną problematykę.

 

Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

SPIS TREŚCI

Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

Kontraktowanie świadczeń pielęgniarek i położnych w POZ

Jakość świadczeń pielęgniarki w POZ

Procedura postępowania z odpadami medycznymi w jednostkach ochrony zdrowia udzielających świadczeń z zakresu POZ

Koncepcja opieki środowiskowej w pielęgniarstwie

Pomoc społeczna – wsparcie instytucjonalne w pielęgniarstwie POZ

Pielęgniarstwo POZ w opiece nad zdrowym i chorym

Promocja zdrowia i profilaktyka w praktyce pielęgniarki POZ

Pielęgniarska opieka nad chorym w środowisku domowym

Pielęgniarska opieka nad niepełnosprawnymi w środowisku domowym

Pielęgniarstwo rodzinne w opiece nad seniorem w domu