Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWE T. II – 2 WYDANIE

Beata Brosowska
Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz

Wyd. 2, format 17 x 24 cm, 176 stron, oprawa miękka
ISBN 978-83-938049-3-1

42 zł

ZAMÓW

Pielęgniarstwo w medycynie szkolnej i ochronie zdrowia pracujących jest istotną częścią systemu podstawowej opieki zdrowotnej. To od pielęgniarek w każdym środowisku: domowym, szkolnym, jak i pracy zależy efektywność i jakość opieki zdrowotnej, wyrażająca się między innymi satysfakcją pacjenta. Częste i systematyczne kontakty pielęgniarek środowiskowych z ich podopiecznymi sprzyjają wzajemnemu poznaniu, wymianie informacji, indywidualnemu podejściu do pacjenta, który oczekuje nie tylko respektowania swoich praw, ale empatii i życzliwości kompetentnych pielęgniarek.

Drugie wydanie II tomu: Pielęgniarstwa środowiskowego trafia do rąk Czytelników w 6 lat po pierwszym. W okresie tym nastąpiło wiele istotnych zmian, o czym świadczy nieaktualność większości przepisów prawnych, na które powoływano się w pierwszym wydaniu tej publikacji.

W porównaniu z pierwszym wydaniem obecne poszerzono m.in. o zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru nad środowiskiem pracy – dokładniej omówiono czynniki szkodliwe, występujące w zakładach/na stanowiskach pracy, zwracając uwagę na sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom zdrowotnym. Bardziej szczegółowo przedstawione zostały choroby zawodowe, zwłaszcza procedura związana z ich stwierdzaniem, ponadto – wypadki przy pracy oraz dokumentowanie pracy pielęgniarskiej, z uwzględnieniem terminologii Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej.

Treści zawarte w książce są szczególnie pomocne dla studentów i słuchaczy przed- i podyplomowego kształcenia, w tym – w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych, których ukończenie jest nieodzowne do realizacji zadań pielęgniarki.

SZCZEGÓŁOWY SPIS ROZDZIAŁÓW
1.1. Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkole
1.1.1. Założenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
1.1.2. Struktura organizacyjna i nadzór merytoryczny
1.1.3. Jakość w medycynie szkolnej
1.2. Problemy uczniów w środowisku szkolnym – zadania pielęgniarki
1.2.1. Status zdrowotny dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce
1.2.2. Problemy zdrowotne, społeczne i szkolne uczniów
1.2.3. Urazy, wypadki – pierwsza pomoc w szkole
1.2.4. Problemy w rodzinie ucznia
1.3. Środowisko szkoły a zdrowie
1.3.1. Środowisko fizyczne szkoły
1.3.2. Środowisko społeczne szkoły
1.4. Proces pielęgnowania w medycynie szkolnej
1.4.1. Techniki i metody gromadzenia danych o uczniu
1.4.2. Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania
1.4.3. Planowanie opieki
1.4.4. Implementacja planu opieki
1.5. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w szkole
1.5.1. Programy edukacyjne
1.5.2. Metody edukacji w szkole – zadania pielęgniarki
1.5.3. Profilaktyka w medycynie szkolnej i rola pielęgniarki w jej propagowaniu
1.5.4. Szkoła promująca zdrowie
1.6. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole – działania pielęgniarki
1.7. Podsumowanie
1.8. Zadania sprawdzające
1.9. Piśmiennictwo
2.1. Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi
2.1.1. Od przemysłowej służby zdrowia do służby medycyny pracy
2.1.2. Obecna organizacja ochrony zdrowia pracujących w Polsce
2.2. Pielęgniarstwo w systemie ochrony zdrowia pracujących
2.2.1. Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracujących w Europie
2.2.2. Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracowników w Polsce
2.3. Kompetencje pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących
2.4. Podsumowanie
2.5. Zadania sprawdzające
2.6. Wykaz skrótów
2.7. Piśmiennictwo
2.8. Wybrane przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących
2.8.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/BHP
2.8.2. Przepisy prawne dotyczące czynników biologicznych
2.8.3. Przepisy prawne dotyczące czynników chemicznych/rakotwórczych
2.8.4. Przepisy prawne dotyczące czynników psycho/fizycznych, ergonomicznych i związanych ze sposobem wykonywania pracy
2.8.5. Przepisy prawne dotyczące Służby Medycyny Pracy
2.8.6. Wybrane przepisy prawne dotyczące badań profilaktycznych pracujących
2.8.7. Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych, wypadków przy pracy i niepełnosprawności
2.8.8. Przydatne adresy stron internetowych