Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

INTENSYWNA TERAPIA DOROSŁYCH T. I – 3 WYDANIE

Zbigniew Rybicki
Wyd. 3, format A4, 600 stron, oprawa półtwarda, szyta
ISBN 978-83-938049-6-2

158 zł

ZAMÓW

… W pierwszym tomie liczącym 13 rozdziałów najwięcej zmian pojawiło się w rozdziale pierwszym, w którym omówiono bardzo szeroko zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i problemy związane z glikemią; w rozdziale drugim dodano nowy podrozdział dotyczący fizjologii układu krążenia, transportu tlenu i dwutlenku węgla; rozbudowano rozdziały trzeci i czwarty, dotyczące zakażeń i antybiotykoterapii.
W rozdziale piątym znalazły się wiadomości dotyczące ECMO i ultrasonografii, ze szczególnym uwzględnieniem płuc. W rozdziale kardiologicznym przedstawiono nowe rekomendacje dotyczące choroby niedokrwiennej serca i niewydolności krążenia oraz nowy podrozdział o nadciśnieniu tętniczym.
Tom pierwszy został wzbogacony o zupełnie nowy rozdział dotyczący organizacji pracy na oddziałach intensywnej terapii. Zamieszczono w nim zagadnienia, które nie znalazły, jak dotąd, należytego miejsca w polskim piśmiennictwie.

Prof. Zbigniew Rybicki

… Profesor Zbigniew Rybicki w swojej nieustającej konsekwencji i niezłomności ponownie przygotował dla nas, samodzielnym wysiłkiem, wydanie trzecie – uzupełnione, poszerzone o nowe rozdziały i nowe przesłania płynące z treści zawartych w książce, która jest czymś więcej niźli tylko podręcznikiem do nauczania intensywnej terapii …
Czytelnik, zapoznając się z treścią rozdziałów szybko zorientuje się, że podstawą ich opracowania były informacje zaczerpnięte z najnowszej literatury światowej, która dotyczy intensywnej terapii. Dodatkowo wnioski, które przedstawia autor, pozwalają często na samodzielną refleksję i pozbawiają czytającego złudzeń, że tylko jeden stosowany schemat terapii może być skuteczny i niepodlegający żadnej rewizji, tak jak często ma to miejsce w opracowaniach autorów z zagranicy. Prof. Rybicki rozwiewa nadzieje, że intensywnej terapii można nauczyć się w kilka miesięcy lub zaglądając na oddział intensywnej terapii w wolnej chwili bądź tylko od czasu do czasu …
W istocie zatem mamy do czynienia z dziełem, w którym umiejętnie oddzielono i usystematyzowano to, co jest pewne i co znać należy, od tego nad czym warto się zastanowić, pomimo jednoznaczności treści płynących z zaleceń i wytycznych towarzystw naukowych. Koncepcja taka podczas tworzenia podręcznika dla lekarzy musiała zatem przyświecać autorowi od początku jego tworzenia i między innymi stanowi o wyjątkowości tej książki, do której mam zaszczyt pisać słowo wstępne.

Prof. Krzysztof Kusza

ROZDZIAŁY I TOMU
Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej * Wpływ niedotlenienia, urazu, zakażenia na zmiany w komórce i odpowiedź humoralno-hormonalną * Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej terapii * Antybiotyki i środki wspomagające ich działanie * Aspekty kliniczne i praktyczne monitorowania w intensywnej terapii * Kaniulacja żył centralnych i tętnic * Analgosedacja pacjentów na oddziałach intensywnej terapii * Żywienie dojelitowe i pozajelitowe * Wybrane problemy kardiologiczne * Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy * Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne i ich rola w stanach zagrażających życiu * Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji pracy OIT * Skale wykorzystywane w ocenie ciężkości stanu pacjentów na OIT