Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

INTENSYWNA TERAPIA DOROSŁYCH T. I-II KOMPLET – 3 WYDANIE

Zbigniew Rybicki

format 214 x 288 mm, oprawa półtwarda, szyta
łącznie 1160 stron !!!
ISBN 978-83-938049-6-2 (t. I)
ISBN 978-83-938049-8-6 (t. II)

196 zł

ZAMÓW

… W pierwszym tomie liczącym 13 rozdziałów najwięcej zmian pojawiło się w rozdziale pierwszym, w którym omówiono bardzo szeroko zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i problemy związane z glikemią; w rozdziale drugim dodano nowy podrozdział dotyczący fizjologii układu krążenia, transportu tlenu i dwutlenku węgla; rozbudowano rozdziały trzeci i czwarty, dotyczące zakażeń i antybiotykoterapii.
W rozdziale piątym znalazły się wiadomości dotyczące ECMO i ultrasonografii, ze szczególnym uwzględnieniem płuc. W rozdziale kardiologicznym przedstawiono nowe rekomendacje dotyczące choroby niedokrwiennej serca i niewydolności krążenia oraz nowy podrozdział o nadciśnieniu tętniczym.
Tom pierwszy został wzbogacony o zupełnie nowy rozdział dotyczący organizacji pracy na oddziałach intensywnej terapii. Zamieszczono w nim zagadnienia, które nie znalazły, jak dotąd, należytego miejsca w polskim piśmiennictwie.
… W drugim tomie całkowicie przeredagowany został rozdział urazowy, w którym zawarto doświadczenia wojny w Iraku i Afganistanie.
Dużym zmianom uległ rozdział o sepsie, w którym znalazły się aktualne zalecenia SSC. W rozdziale dotyczącym niewydolności oddechowej uwzględniono nową Definicję Berlińską zespołu ARDS, poszerzono wiadomości dotyczące profilaktyki przeciwzakrzepowej i zatorowości płucnej, natomiast w części nefrologicznej wiadomości zmodyfikowano zgodnie z wytycznymi KDIGO.
Nowe informacje bazujące na aktualnych międzynarodowych wytycznych, dotyczące udaru mózgu, poszerzyły rozdział omawiający zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Całkowicie zmieniono rozdział traktujący o problemach związanych z pobieraniem narządów do transplantacji. Dodany został nowy rozdział dotyczący daremnej terapii chorych, którym medycyna nie jest w stanie pomóc, a może narazić na niepotrzebne cierpienia.

Prof. Zbigniew Rybicki

… Profesor Zbigniew Rybicki w swojej nieustającej konsekwencji i niezłomności ponownie przygotował dla nas, samodzielnym wysiłkiem, wydanie trzecie – uzupełnione, poszerzone o nowe rozdziały i nowe przesłania płynące z treści zawartych w książce, która jest czymś więcej niźli tylko podręcznikiem do nauczania intensywnej terapii …
Czytelnik, zapoznając się z treścią rozdziałów szybko zorientuje się, że podstawą ich opracowania były informacje zaczerpnięte z najnowszej literatury światowej, która dotyczy intensywnej terapii. Dodatkowo wnioski, które przedstawia autor, pozwalają często na samodzielną refleksję i pozbawiają czytającego złudzeń, że tylko jeden stosowany schemat terapii może być skuteczny i niepodlegający żadnej rewizji, tak jak często ma to miejsce w opracowaniach autorów z zagranicy. Prof. Rybicki rozwiewa nadzieje, że intensywnej terapii można nauczyć się w kilka miesięcy lub zaglądając na oddział intensywnej terapii w wolnej chwili bądź tylko od czasu do czasu …
W istocie zatem mamy do czynienia z dziełem, w którym umiejętnie oddzielono i usystematyzowano to, co jest pewne i co znać należy, od tego nad czym warto się zastanowić, pomimo jednoznaczności treści płynących z zaleceń i wytycznych towarzystw naukowych. Koncepcja taka podczas tworzenia podręcznika dla lekarzy musiała zatem przyświecać autorowi od początku jego tworzenia i między innymi stanowi o wyjątkowości tej książki, do której mam zaszczyt pisać słowo wstępne.

Prof. Krzysztof Kusza

ROZDZIAŁY I TOMU
Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej * Wpływ niedotlenienia, urazu, zakażenia na zmiany w komórce i odpowiedź humoralno-hormonalną* Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej terapii * Antybiotyki i środki wspomagające ich działanie * Aspekty kliniczne i praktyczne monitorowania w intensywnej terapii * Kaniulacja żył centralnych i tętnic * Analgosedacja pacjentów na oddziałach intensywnej terapii * Żywienie dojelitowe i pozajelitowe * Wybrane problemy kardiologiczne * Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy * Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne i ich rola w stanach zagrażających życiu * Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji pracy OIT * Skale wykorzystywane w ocenie ciężkości stanu pacjentów na OIT

ROZDZIAŁY II TOMU
Uraz, krwotok, oparzenie, anafilaksja * Sepsa, wstrząs septyczny * Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego * Niewydolność oddechowa z uwzględnieniem sztucznej wentylacji płuc * Ostre zaburzenia gastroenterologiczne * Ostra niewydolność nerek * Obrażenia mózgu i rdzenia kręgowego * Najczęstsze zatrucia * Rzadkie schorzenia wymagające leczenia na OIT * Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa * Problemy związane z pobieraniem narządów dla celów transplantacji * Daremna terapia: ograniczenia, problemy etyczne i prawne