Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

CEEA PODRĘCZNIK. Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC)

Andres, Andruszkiewicz, Brongel, Dembkowska, Dobrogowski, Drab, Drwiła, Duda, Flis, Frączek, Gajdosz, Gaszyński, Górnik-Właszczuk, Grodecka, Harabasz-Rojowska, Hońdo, Jakowicka-Wordliczek, Kobylarz, Koczy, Kołłątaj, Kołodziej, Kowalczewski, Krawczyk, Kubik, Kuliś, Macheta, Majewski, Nowak, Oleś, Pach, Podwińska, Podziorny, Przeklasa-Muszyńska, Rosiek-Ruszar, Sobczyk, Studziżba, Szczygieł, Wąsowicz, Wierzbicki, Wordliczek, Wróblewski, Ziętkiewicz, Źródłowski

Wyd. 1, format 18 × 24 cm, 980 stron, oprawa miękka

48 zł

ZAMÓW

Cz. I. Bezpieczeństwo pacjenta

Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii • Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia • Interakcje leków oraz błąd medyczny w anestezjologii • Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) w sali operacyjnej • Czy algorytmy postępowania w sytuacjach krytycznych mogą być przydatne • Bezpieczeństwo pacjenta w AiIT – standardy a realia • Symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii

Cz. II. Fizjologia – wybrane zagadnienia

Farmakologia kliniczna układu sercowo-naczyniowego • Fizjologia i patofizjologia kliniczna układu sercowo-naczyniowego • Podstawy gospodarki cieplnej człowieka – okiem anestezjologa • Proces starzenia się i odrębności znieczulenia • Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa • Różnice w fizjologii dzieci i dorosłych

Cz. III. Patofizjologia – wybrane zagadnienia

Zaburzenia krzepnięcia • Zakażenia układu oddechowego – rola intensywisty • Pooperacyjna niewydolność oddechowa • Leczenie zaburzeń wodno-elektrolitowych • Monitorowanie zakażeń – rola zespołu do spraw zakażeń • Przydatność immunologii w praktyce anestezjologicznej • Zakażenia szpitalne jako problem OIT • Utrata krwi i uzupełnianie płynów u noworodka • Zaburzenia oddychania. Techniki wentylacji noworodków i niemowląt • Rozpoznanie śmierci mózgu – nowości, sytuacje szczególne • Żywienie pozajelitowe i dojelitowe • Zespół hipertermii złośliwej – ZHZ • Kardiotoksyczne działanie ksenobiotyków • Powikłania znieczulenia miejscowego • Łożyskowy transport leków

Cz. IV. Serce i naczynia

Ultrasonografia w ocenie układu sercowo-naczyniowego oraz płuc w IT • Leczenie ostrej niewydolności krążenia • Chory ze stentem do operacji niekardiochirurgicznej • Elektrofizjologia kliniczna dla anestezjologów • Monitorowanie EKG i hemodynamiki w AiIT • Echokardiografia w stanach zagrożenia życia

Cz. V. Ból

Kliniczna ocena chorego z bólem • Leczenie bólu przewlekłego • Analgezja pooperacyjna • Autonomiczny układ nerwowy i ból • Mechanizmy powstawania i przewodzenia bólu • Ból w chirurgii klatki piersiowej

Cz. VI. Urazy, oparzenia

Ocena ciężkości obrażeń • Urazy wielonarządowe – taktyka postępowania w szpitalnym oddziale ratunkowym i w OIT • Urazy rdzenia kręgowego – diagnostyka i postępowanie. Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne • Rozległe oparzenia – problemy anestezjologiczne

Cz. VII. Położnictwo

Krwotok okołoporodowy • Postępowanie w ciąży wysokiego ryzyka – wybrane zagadnienia • Stosowanie technik regionalnych w położnictwie – środki ostrożności, powikłania • Znieczulenie do cięcia cesarskiego

Cz. VIII. Wybrane zagadnienia medycyny okołooperacyjnej dorosłych i dzieci

Leczenie krwią oraz techniki lecznicze oszczędzające krew • Postępowanie i znieczulenie chorego do zabiegów laparoskopowych • Wybrane aspekty znieczulenia chorych z patologią nerwowo-mięśniową • Znieczulenie w bariatrii • Konsultacje anestezjologiczne. Poradnia anestezjologiczna • Znieczulenie w okulistyce • Problemy anestezjologiczne u noworodka z krytyczną wadą serca • Analgezja regionalna u dzieci. Wybrane zagadnienia • Hipotermia terapeutyczna po zatrzymaniu krążenia • Hipotermia terapeutyczna po zatrzymaniu krążenia • Znieczulenie chorych leczonych psychiatrycznie, uzależnionych od leków, alkoholu. Znieczulenie do elektrowstrząsów • Prowadzenie chorego z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym • Znieczulenie w laryngologii ze szczególnym uwzględnieniem gardła i krtani • Anestezja noworodka