Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

ETYKA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ. Zasady podejmowania decyzji etycznych

Fry S.T., Johnstone M.-J

58 zł 28 zł

ZAMÓW
Kategoria: Tag:

Niniejsza publikacja na świecie ukazuje się pod patronatem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i dosyć ściśle wpisuje się w misję tej organizacji. W Polsce ukazuje się dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Oprócz przystępnie przedstawionych podstaw teoretycznych etyki w odpowiednim kontekście przedmiotu, opisuje również bardzo wiele konkretnych przykładów zaczerpniętych bezpośrednio z praktyki pielęgniarskiej, co umożliwia wierne przedstawienie natury sytuacji, z którymi pielęgniarki na co dzień się stykają.

Wielość opisanych przykładów oraz zasad postępowania, proces określania natury konfliktu wartości sprawia, że książka może być wykorzystana w pracy ze studentami. Podręcznik przedstawia etykę w sposób uniwersalny – opisuje problemy pojawiające się w pracy pielęgniarek niezależnie od szerokości geograficznej. W wyraźny sposób odnosi się również do aspektów międzykulturowych, które w obecnych czasach nabierają istotnego znaczenia. W tych kontekście publikacja wyposaża w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą polskim pielęgniarkom odnaleźć się w pracy poza granicami naszego kraju, a pielęgniarkom pracującym w Polsce umożliwią nawiązanie właściwych relacji z obcokrajowcami przebywającymi w naszym kraju i szukającymi pomocy w naszym systemie opieki medycznej.