Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

DYSFUNKCJA WĄTROBY. Przyczyny, rozpoznanie, kwalifikacja i intensywne leczenie

Mariusz Piechota

Wyd. 1, format 11,6 × 19,2 cm, 312 stron, oprawa miękka

ISBN 978-83-943459-6-9

74 zł

ZAMÓW

Monografia, będąca uporządkowanym zbiorem informacji zaczerpniętych z najnowszej literatury światowej.

W tekście przewodnika zawarte są odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, choć niestety, nie na wszystkie, bowiem obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości. Jednocześnie nie podlega dyskusji fakt, że istnieje wiele schematów terapii, które są skuteczne i można je z powodzeniem stosować.

W przypadku wystąpienia ciężkiej dysfunkcji/niewydolności wątroby, konieczna jest hospitalizacja na oddziałach intensywnej terapii (w Polsce na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii), gdzie stan pacjenta jest najczęściej określany nie na podstawie stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy krwi, lecz definiowany poprzez wartość punktową w odpowiednich skalach przeznaczonych do oceny stanu i rokowania chorych z dysfunkcją wątroby.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla lekarzy prowadzących intensywną terapię lub szkolących się w tym zakresie. Zawarte w niej informacje mogą być również przydatne dla lekarzy innych specjalności, zwłaszcza ze specjalizacją chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, chorób płuc czy chirurgii ogólnej.

Dr hab. Mariusz Piechota

SPIS ROZDZIAŁÓW
 1. Podstawy anatomii i fizjologii wątroby
 2. Rola i funkcje wątroby
 3. Stopień uszkodzenia wątroby ‒ terminologia
 4. Ocena uszkodzenia wątroby
 5. Ostra niewydolność wątroby
 6. Przewlekła niewydolność wątroby
 7. Zaostrzona przewlekła niewydolność wątroby
 8. Strategie terapeutyczne stosowane w ciężkiej dysfunkcji wątroby
 9. Hipoksyczne (ischemiczne) zapalenie wątroby
 10. Alkoholowa choroba wątroby
 11. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
 12. Znieczulenie pacjentów z dysfunkcją/niewydolnością wątroby do zabiegów innych niż przeszczep wątroby

 

Książka jest poświęcona przede wszystkim rozpoznawaniu, różnicowaniu oraz metodom leczenia ciężkiej dysfunkcji i niewydolności wątroby. Autor przedstawia swoje doświadczenia w zakresie terapii chorych, leczonych z wykorzystaniem technik niebiologicznego podtrzymywania funkcji wątroby, jak również zasady kwalifikacji do takiego leczenia oraz możliwe oczekiwane efekty zabiegów podtrzymujących funkcję narządu.

Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w podręczniku diagnostyki i leczenia ciężkich następstw ‒ bardzo częstej w ostatnich latach ‒ stłuszczeniowej choroby wątroby, oraz hipoksemicznego zapalenia wątroby. Bardzo interesujące jest fachowe omówienie aspektów znieczulenia ogólnego i problematyki okresu okołooperacyjnego pacjentów z dysfunkcją i niewydolnością wątroby.

Dr hab. Anna Piekarska

 

Wątrobie, mimo że jest narządem spełniającym wiele istotnych funkcji fizjologicznych niezbędnych dla życia, nie poświęcono tak dużo uwagi w polskiej literaturze medycznej dotyczącej intensywnego leczenia chorych, co sercu, płucom czy nerkom. Dotyczy to również publikacji materiałów o charakterze przeglądowo-poglądowym, tak niezbędnych dla poszerzania wiedzy w codziennej pracy oraz dydaktyce.

Tekst napisany jest bardzo przystępnym językiem, omawia wszystkie aktualne tematy z zakresu problematyki dysfunkcji wątroby na różnych poziomach zaawansowania.

Podręcznik stanowi niezwykle ważną pozycję, która wypełnia lukę tematyczną.

Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki