Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

CIĄGŁA TERAPIA NERKOZASTĘPCZA – 2 WYDANIE

John A. Kellum, Rinaldo Bellomo, Claudio Ronco

redakcja naukowa Romuald Lango

Wyd. 2 polskie, format 11,4 × 19,2 cm, 360 stron, oprawa miękka
ISBN 978-83-943459-5-2

86 zł

ZAMÓW

SPIS ROZDZIAŁÓW

Część I. Zagadnienia teoretyczne

 1. Stany krytyczne z towarzyszącą niewydolnością nerek
 2. Geneza i uzasadnienie rozwoju ciągłej terapii nerkozastępczej
 3. Terminologia i nazewnictwo
 4. Podstawowe zasady transportu substancji rozpuszczonych
 5. Zasady prowadzenia gospodarki płynowej
 6. Wskazania, kwalifikacja pacjentów i czas rozpoczęcia terapii
 7. Rozszerzenie wskazań do ciągłej terapii nerkozastępczej
 8. Adekwatność dawki i jej ocena
 9. Zaburzenia równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

Część II. Zagadnienia praktyczne

 1. Wybór terapii nerkozastępczej w ostrej niewydolności nerek
 2. Dostęp naczyniowy do ciągłej terapii nerkozastępczej
 3. Obwód pozaustrojowy i przepis zabiegu
 4. Powierzchnia i materiał błony
 5. Płyny stosowane w ciągłej terapii nerkozastępczej
 6. Alarmy i rozwiązywanie problemów
 7. Strategie optymalizacji obiegu pozaustrojowego w leczeniu nerkozastępczym, niezwiązane ze stosowaniem antykoagulacji
 8. Antykoagulacja
 9. Regionalna antykoagulacja cytrynianowa
 10. Dawkowanie leków podczas ciągłej terapii nerkozastępczej

Część III. Szczególne sytuacje kliniczne

 1. Ciągła terapia nerkozastępcza u dzieci
 2. Terapeutyczna wymiana osocza w intensywnej terapii
 3. MARS – recyrkulujący system adsorpcji molekularnej
 4. Terapie oparte na adsorpcji
 5. Terapie hybrydowe

Część IV. Zagadnienia organizacyjne

 1. Środowisko oddziału intensywnej terapii
 2. Jakość opieki nad pacjentem i praca w zespole
 3. Aspekty organizacyjne: opracowanie schematów postępowania i procedur ciągłej terapii nerkozastępczej
 4. Aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej
 5. Zapewnienie jakości ciągłej terapii nerkozastępczej
 6. Nauczanie ciągłej terapii nerkozastępczej na oddziale intensywnej terapii

 

Rozwój intensywnej terapii stawia przed specjalistami tej dyscypliny nowe wyzwania. Jedną z konsekwencji jest konieczność zastosowania aparatu zastępującego funkcję nerek, niezbędnego do leczenia chorych w ciężkim stanie ogólnym. Obok respiratora, jest on obecnie powszechnie używanym narzędziem, pomocnym w przywracaniu homeostazy u chorych z niewydolnością wielonarządową na OIT.

Postęp medycyny i zwiększenie dostępności urządzeń do terapii nerkozastępczej wymagają od lekarzy oddziałów intensywnej terapii nowych umiejętności i przyswojenia szerokiej specjalistycznej wiedzy…

„Ciągła terapia nerkozastępcza” to pierwszy wydany w języku polskim przewodnik traktujący wyłącznie o współczesnych metodach pozaustrojowego oczyszczania krwi na oddziale intensywnej terapii…

…Rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego podręcznika stanowią nazwiska redaktorów i autorów poszczególnych rozdziałów, którzy należą do światowej czołówki ekspertów w dziedzinie leczenia nerkozastępczego w intensywnej terapii. Są oni aktywni w obszarze upowszechniania wiedzy, praktyki klinicznej, a jednocześnie publikują oryginalne prace naukowe, na podstawie których formułowane są aktualne rekomendacje.

Niewielki rozmiar podręcznika wymusza ograniczenie informacji do aspektów o największym znaczeniu praktycznym, co może ułatwić odbiór treści, zwiększając bezpieczeństwo chorych i pomagając w przełamaniu bariery psychologicznej, jaka towarzyszy wprowadzaniu nowych, inwazyjnych metod terapii.

…Zagadnienia dotyczące podziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz nefrologii dostosowano do organizacji przyjętej w większości ośrodków w Polsce.

Oddając do rąk czytelników kolejne, poprawione wydanie polskiego tłumaczenia, liczę, że publikacja niniejsza przybliży zasady prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia leczenia nerkozastępczego na OIT…

Prof. dr hab. Romuald Lango