Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

ANTYBIOTYKOTERAPIA w problematyce zakażeń szpitalnych – 2 WYDANIE

Z. Rybicki

Wyd. 2, format 11,6 x 19,2 cm, 400 stron, oprawa miękka

ISBN 978-83-938049-9-3

68 zł 28 zł

ZAMÓW

SPIS ROZDZIAŁÓW

 1. Elementy mające wpływ na zmniejszenie zakażeń szpitalnych
 2. Pobieranie materiału do badań bakteriologicznych
 3. Badanie mikrobiologiczne – na czym polega
 4. Charakterystyka patogenów najczęściej wywołujących zakażenia szpitalne
 5. Wspólne problemy antybiotykoterapii
 6. Klasyfikacja antybiotyków
 7. Antybiotykoterapia w niewydolności nerek z uwzględnieniem technik dializacyjnych
 8. Profilaktyka, diagnostyka i antybiotykoterapia szpitalnych zapaleń płuc
 9. Profilaktyka, diagnostyka, antybiotykoterapia zakażeń związanych z kaniulacją dużych naczyń żylnych oraz tętnic. Bakteriemia, zapalenie wsierdzia
 10. Diagnostyka i antybiotykoterapia zakażeń w obrębie jamy brzusznej, skóry i tkanki podskórnej. Odleżyny
 11. Profilaktyka, diagnostyka, antybiotykoterapia zakażeń w obrębie dróg moczowych
 12. Profilaktyka, diagnostyka, antybiotykoterapia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 13. Diagnostyka i antybiotykoterapia zakażeń wywołanych przez grzyby
 14. Wybrane zagadnienia dotyczące leczenia zakażeń u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii w przebiegu infekcji HIV
 15. Wskaźniki biochemiczne stosowane w monitorowaniu zakażenia

Nowoczesna publikacja omawiająca zagadnienia w sposób, który plasuje ją na czele listy niezbędnych z dziedziny antybiotykoterapii szpitalnej. Znajomość tych zagadnień wydaje się być wymogiem obligatoryjnym.

Wnikliwe zapoznanie się z treścią przewodnika umożliwi odpowiednie przygotowanie lekarskie poprzez:

 • zapoznanie się ze szczegółową klasyfikacją antybiotyków, dawkowaniem, możliwościami kojarzenia antybiotyków dla osiągnięcia celu terapeutycznego.
 • wybór właściwej antybiotykoterapii zależnie od etiologii i lokalizacji zakażeń.
 • zrozumienie prawideł antybiotykoterapii w odniesieniu do coraz liczniejszych mechanizmów oporności bakterii.
 • optymalizację leczenia antybiotykami, które są obecnie dostępne, wobec słabych perspektyw syntezy nowych antybiotyków, szczególnie skierowanych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym.
 • zapoznanie się z problematyką rzadko prezentowaną – podręcznik zawiera bardzo ważny rozdział, praktycznie nie wyodrębniany do tej pory jako osobne zagadnienie, omawiający zasady antybiotykoterapii w trakcie dializ prowadzonych różnymi metodami ciągłymi i metodą przerywaną oraz w ECMO.

Duże doświadczenie kliniczne autorów jest gwarancją praktycznego charakteru materiału przedstawionego w książce. Polecamy ten podręcznik lekarzom wszystkich specjalności klinicznych, a szczególnie anestezjologom pracującym w intensywnej terapii, lekarzom zabiegowym, hematologom, onkologom, pulmonologom, ale też wszystkim, którzy odczuwają deficyt wiedzy w zakresie diagnostyki, rozpoznania i antybiotykoterapii ciężkich zakażeń.

Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki