Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

ANIMACJA KULTURY. Współczesne dyskursy teorii i praktyki

Dariusz Kubinowski i Urszula Lewartowicz (red.)
Wyd. 1, format 14,8 x 21 cm, 320 stron, oprawa miękka
ISBN 978-83-927780-7-3

34 zł

ZAMÓW

Prezentowana tu praca zbiorowa jest pierwszym efektem długofalowego zespołowego programu naukowo-badawczego, nastawionego na ugruntowywanie i rozwijanie animacji kultury jako istotnego obszaru pedagogicznej teorii i praktyki o wymiarze interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym. Kolejnym krokiem będzie debata reprezentantów współpracujących ze sobą ośrodków podczas sympozjum zjazdowego. Wątki różnorodności i inkluzji w dużym stopniu wybrzmiewają już w publikowanych tu tekstach poświęconych współczesnym dyskursom teorii i praktyki animacji kultury. Jest to naturalną konsekwencją tego, że animacja od początku koncentrowała się z jednej strony na jednostce ludzkiej, jej niepowtarzalności, odkrywaniu i wspomaganiu rozwoju potencjałów osobowych, z drugiej strony ? na grupie społecznej, jej aktywnym integrowaniu, stymulowaniu, wspieraniu twórczej partycypacji. Miejmy nadzieję, że uda się w przyszłości efektywnie rozwinąć rozpoczęty w ten sposób program naukowo-badawczy o kolejne wspólne projekty, konferencje, publikacje etc.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I
LABIRYNTY WIELOPARADYGMATYCZNOŚCI ANIMACJI KULTURY

Współczesne paradygmaty animacji kulturyDariusz Kubinowski, Animacja jako teoria normatywna oraz teoria zmiany społecznejEwa Bobrowska, Teoria i praktyka animacji kultury w czasach ponowoczesnychBogdan Idzikowski, Źródła inspiracji i współczesne problemy pedagogiki animacji kulturyMarek Matyjewicz, Animacja jako mediacja w modelu działalności społeczno-kulturalnej we FrancjiJolanta Skutnik, Animacja międzykulturowa w dialogu paradygmatów „różnicy” i „współistnienia”Agata Świdzińska, Antropologiczny nurt w myśleniu o animacji kulturyJulia Kluzowicz

CZĘŚĆ II
ANIMACJA KULTURY W KONTEKSTACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Projekt animacyjny jako metoda pracy w oparciu o badania w działaniuSylwia Słowińska, Animacja społeczna pośród innych metod pracy środowiskowejBeata Cyboran, Katarzyna Ptaśnik-Cholewa, Wzmacnianie aktywności społeczeństwa obywatelskiego poprzez animację społeczno-kulturowąDorota Gierszewski, Beata Nosek, O znaczeniu pasji w procesie stawania się animatorem kulturyMałgorzata Olejarz, Animator kultury: pracownik, absolwent, pasjonat – dwie drogi rozwojuŁukasz Hajduk, Animacja „dzieci ulicy” na przykładzie działalności Fundacji Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej HucieJoanna Olszewska-Gniadek, Agnieszka Sojka, Animacja kulturalna w szkole – stan, uwarunkowania, potrzebyUrszula Lewartowicz

CZĘŚĆ III
ARTYSTYCZNE I MEDIALNE PRZESTRZENIE ANIMACJI KULTURY

Animacja poprzez teatr w indywidualnym rozwoju człowiekaEwa Tomaszewska, Animatorzy kultury tanecznej. Zarys obszaru i problemów pozaformalnej edukacji tanecznej w PolsceMarek Zadłużny, Rola animatora w kształtowaniu współczesnej kultury filmowejEwelina Konieczna, Funkcje nowych mediów w procesie animacji kulturalnejWojciech Bobrowicz, Nowe media środowiskiem wyzwań animacji kulturyBogusław Dziadzia, Kształcenie animatorów kultury w zakresie sztuki interdyscyplinarnejJarosław Dulęba

Animacja kultury wylansowana została jeszcze w ubiegłym stuleciu przez kraje zachodnioeuropejskie, a przede wszystkim Francję jako swoista koncepcja działalności /aktywności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, skrywająca skarbiec walorów ideologiczno-metodycznych niezbędnych w realizacji nowych wyzwań. Stąd animatora kultury określono mianem wybitnej osobistości działającej wedle wskazań nowego ducha czasu – ducha animacji.
W Polsce ostatnio obchodziła swój Srebrny Jubileusz. W kontekście tejże okazji książka ANIMACJA KULTURY. WSPÓŁCZESNE DYSKURSY TEORII I PRAKTYKI może stanowić piękny prezent dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Publikacja jest zbiorem dwudziestu opracowań autorów, przedstawiającym rzeczową i krytyczną opinię na temat dotychczasowego dorobku rodzimej wykładni animacji kultury/społeczno-kulturalnej, diagnozę osiągnięć i niedociągnięć współczesnej teorii i praktyki oraz oświetlającym istotne dla przyszłych badań i działań pola problemów i rozwiązań. Warto ją zatem polecać zarówno tym, którzy animacją kultury zajmowali się w minionych latach, jak i pasjonującym się obecnie oraz czytelnikom dopiero zamierzającym zgłębiać tajniki tej niezwykle ważnej dyscypliny…

z recenzji Barbary Jedlewskiej