Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

INSTRUMENTARIUM I PODSTAWOWE ZABIEGI W CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Piotr Błasiak, Hanna Lisowska, Grażyna Tomczyk
redakcja naukowa Jerzy Kołodziej

Wyd. 1, format 11,4 x 19,2 cm, 160 stron, oprawa miękka
ISBN 978-83-938049-7-9

38 zł 28 zł

ZAMÓW

Niniejsza książka (…) przedstawia procedury chirurgii klatki piersiowej, które są obecnie z dobrym skutkiem stosowane, a wypracowane zostały przez 65 lat istnienia wrocławskiej torakochirurgii. Korygowane były w miarę zdobywania doświadczeń
w kraju i za granicą. Postępowanie według tych procedur gwarantuje skuteczną działalność zabiegową przy możliwie najmniejszej liczbie powikłań. W publikacji starano się ogólnie opisać zasady postępowania, tak aby były podstawą dla przyjęcia przez każdy oddział, gdy zajdzie potrzeba wykonania zabiegu torakochirurgicznego. Poszczególne rozdziały są celowo pisane prostym językiem – oszczędnymi, krótkimi zdaniami, gdyż książka w założeniu ma mieć praktyczny charakter, co ułatwi z pewnością przyswajanie zawartych w niej treści. Ogromne znaczenie przykłada się do pracy zespołowej (…) decydująca jest współpraca chirurga i anestezjologa. Należy podkreślić ogromną rolę pracy pielęgniarskiej i współpracy na linii pielęgniarka – chirurg …

SPIS ROZDZIAŁÓW
1. Dostępy operacyjne w zabiegach na klatce piersiowej
2. Zabiegi diagnostyczne
3. Zabiegi radykalne, resekcyjne w obrębie klatki piersiowej
4. Zabiegi na ścianie klatki piersiowej
5. Zabiegi paliatywne. Protezowanie
6. Resekcja przełyku

– anatomia klatki piersiowej
– wskazania i opis zabiegów
– dostępy operacyjne i ułożenie chorego
– rodzaje cięć, znieczulenie
– dezynfenkcja, obłożenie
– podstawowe zestawy operacyjne
– etapy zabiegów
– zdjęcia, ryciny i liczne tabele
– podręcznik kształcenia podyplomowego